Смени боја

SELECT * FROM `proekti` WHERE type = 'o_catalogue'