Смени боја

  • 25 ГОДИНИ ЖИВОТ ВО

    Би сакале да ви го претставиме ИНПЕКС – фирмата која се смета себеси за една од основоположниците на фотографијата и дигиталното печатење во големи формати во Македонија,

    но воедно ќе ви го претставиме и новиот ИНПЕКС – фирмата која Е првата печатница во југо-источна Европа која ги имплементира сите графички технологии под еден покрив


  • Инпекс Конструкции

    Инпекс Конструкции е фирма која и покрај својата младост покажа исклучителни претприемачки капацитети и денеска е една од водечките фирми за изработка на светлосни реклами, украсни фасади од композитни материјали и рекламни површини од уникатна природа.

Услуги

Дигитално Печатење

Машинскиот парк на ИНПЕКС денеска дозволува секоја компанија да може да изработи било каква форма на печатарска услуга согласно буџетот со кој располага клиентот и големината на печатениот медиум кој сака да го постигне

Флексо печатење

Во 2012 година се започна со целосно оформување на флексо одделот во кој се имплементира последната технологија со намера да ИНПЕКС стане носител на печатењето на амбалажа

Офсетно печатење

Во текот на 2010 год. успешното работење на фирмата и претприемачкиот дух на нејзините основачи придонесоа ИНПЕКС да отвори уште еден погон - офсетното печатење

Инпекс конструкции

Во јуни 2009 година ИНПЕКС дојде во ситуација да изработи крупен проект од областа на светлосни реклами. Можноста која се појави во тој момент придонесе ИНПЕКС да создаде една комплетно нова фирма – ИНПЕКС Конструкции, чија специјалност е изработката на

Ве молиме најавете се.